Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:
 
przewodniczący – p. Tomasz Wincenciak
oraz p. Kinga Barbachowska, p. Sławomir Chabrowski i p. Sławomir Wąsek
 
* * *
 
Z przyjemnością informujemy, że od dnia 1.10.2012 r. aby ułatwić kontakt z Prezydium Rady Rodziców, uruchomiliśmy skrzynkę e-mail: rr@sp275.waw.pl

Zapraszamy serdecznie do korzystania i przesyłania Państwa obserwacji, uwag i propozycji dotyczących obszarów działalności Rady.

 * * *

Szanowni Państwo,

Jako prezydium Rady Rodziców, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przypomnienie na najbliższych spotkaniach klasowych o wpłatach na rzecz rady rodziców.  Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na numer konta:

 Bank PeKaO S.A. VI O/W-wa     39 1240 1082 1111 0000 0387 7676.

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że z tych funduszy m. In. doposażyliśmy w zeszłym roku salę informatyczną, serwerownie, dzięki czemu między innymi mogliśmy uczestniczyć w konkursie na Cyfrową Szkołę, którą jako jedna z 13 szkół w Warszawie wygraliśmy.

Odpowiednio przygotowany program przez Dyrekcję Szkoły i Nauczycieli przyniósł kwotę ponad 250 000 zł na sprzęt informatyczny dla Szkoły, z którego będą korzystać nasze dzieci. 

Ponadto, z funduszy Rady Rodziców zakupujemy nagrody na uczniów na zakończenie roku, organizowane jest zakończenie roku dla klas szóstych wraz z pamiątkami, bal karnawałowy itd.

Niestety, sytuacja najgorzej wygląda wśród klas szóstych, którzy są największym beneficjentem.

Prosimy więc o jak największą mobilizację i szybkie wpłaty. Dzięki temu będziemy mogli przygotować plan wydatków na obecny rok szkolny, którym z pewnością i przyjemnością się z Państwem podzielimy.

Dla klasy, która w jak najszybciej i w całości dokona wpłat przygotowaliśmy w tym roku specjalną nagrodę  🙂

Przypominamy również,  że 1 października 2012 uruchomiliśmy adres e-mailowy, celem ułatwienia kontaktu z nami. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa

rr@sp275.waw.pl

Z poważaniem,
Tomasz Wincenciak
Monika Łoskot

* * *
 
 
Do pobrania: