Metoda Tomatisa – trening uwagi słuchowej

Czy uważasz, że wasze dziecko jest niegrzeczne? Czy pani w szkole powtarza, że wasza pociecha w ogóle się jej nie słucha? Czy zdarza wam się powtarzać to samo polecenie kilka razy, a mimo to i tak dziecko wykonuje je nieprawidłowo? A może wasz kochany skarb nie jest w stanie skupić się nad zadaniem dłużej niż kilka minut? Chodzi rozkojarzony? Często zmienia mu się nastrój? Ma problemy z grafomotoryką? Łatwo wpada w gniew? Ma problemy z werbalizacją potrzeb? Nie lubi uczyć się języków obcych?

Jeśli na kilka z powyższych pytań odpowiecie twierdząco, możecie być niemal pewni, wasze dziecko ma problemy z tzw. uwagą słuchową. Czym jest uwaga słuchowa? 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców do udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu 15.10.2012 (poniedziałek), o godzinie 17:00 w stołówce szkolnej.

Do pobrania: Centrum Tomatisa w Warszawie – „Metoda Tomatisa”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4

Zmiana poradni PP dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanym ze względu na autyzm i Zespół Aspergera:

Od września bieżącego roku uczniowie Targówka, którzy otrzymują orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm oraz Zespół Aspergera, są badani w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4  przy ul. Mińskiej 1/5. Jeśli wcześniej dziecko objęte opieką było
w poradni na ul. Narbutta – należy przenieść dokumentację przed wizytą w nowej poradni. Czytaj dalej

II Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W dniu 28.09.2012 r. w naszej szkole po raz kolejny obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Mogliśmy sprawdzić naszą umiejętność posługiwania się mnożeniem pamięciowym używając

KART MATEMATYCZNYCH
ANDRZEJA GRABOWSKIEGO

w różnych konkurencjach (m.in. Krzyżak, Olimpijczycy, Królowa skakanki). W akcji wzięło udział ok. 250 uczniów z klas: III a, b, c, d, II a i b, IV b, V a, VI a, b i c. Dyplom i tytuł „MT EXPERT” uzyskało 239 osób. Czytaj dalej

Chlorofil czyli…

W tym roku szkolnym – szkoła nasza przystąpiła do udziału w kolejnym projekcie z zakresu edukacji ekologicznej – „CHLOROFIL – INTERDYSCYPLINARNY PROGRAM EDUKACYJNY O ROZSZERZONEJ TEMATYCE OCHRONY ŚRODOWISKA DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH„.

W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyli w:

  • 3 (bezpłatnych) warsztatach ekologiczno – artystycznych;
  • selektywnej zbiórce makulatury i plastików (w dniu warsztatów);
  • wystawie prac plastycznych o tematyce ekologicznej;
  • konkursie wiedzy o tematyce ekologicznej.

Moje miasto bez elektrośmieci

W roku szkolnym 2012/2013 przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI”.

Celem programu jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zmobilizowanie mieszkańców do prawidłowego postępowania z elektrośmieciami.

W ramach projektu będą realizowane zajęcia edukacyjne oraz  ZBIÓRKA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (szczegółowe informacje – wkrótce). Czytaj dalej