Lekcja w autobusie

Przez dwa dni: 27 i 28.09, dzieci z klas 2, 3 i 4 naszej szkoły uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego.  W czasie tych zajęć, prowadzonych w „zaczarowanym” autobusie, dzieci obejrzały film poświęcony budowie drugiej linii metra w Warszawie, omawiały zasady bezpiecznego podróżowania środkami komunikacji miejskiej oraz utrwalały zasady savoir vivre. 

Inauguracja akcji „Cała Polska czyta dzieciom” rok szkolny 2012/13

We wtorek 25 września uroczyście otworzyliśmy akcję Cała Polska czyta dzieciom.  Oficjalnego rozpoczęcia akcji dokonała pani dyrektor Małgorzata Okuń. Następnie jeden z uczniów klasy 3, przeczytał fragment książki „Król Maciuś I”, przypominając tym wszystkim, że rok 2012, jest Rokiem Janusza Korczaka. Zachęcamy wszystkich rodziców aby przyłączyli się do tej akcji.

Szkoła Promująca Zdrowie

Od roku szkolnego 2012/2013 postanowiliśmy przystąpić do aktywnej realizacji działań zmierzających do otrzymania certyfikatu „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”. Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która tworzy warunki i podejmuje działania sprzyjające dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia. Hasłem przewodnim będzie: „Nasza szkoła to szkoła zarażająca zdrowiem”. W myśl tego hasła pracownicy i uczniowie podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się żyć zdrowiej i tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają innych, a zwłaszcza rodziców do włączania się w realizację takich zamierzeń. W tym roku szkolnym planujemy m.in. Tydzień Chleba w Szkole (16-23.10.2012), Dzień Zdrowego Żywienia (listopad), Festyn Rodzinny pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Więcej w zakładce Szkoła Promująca Zdrowie. 

Metoda Tomatisa – trening uwagi słuchowej

Czy uważasz, że wasze dziecko jest niegrzeczne? Czy pani w szkole powtarza, że wasza pociecha w ogóle się jej nie słucha? Czy zdarza wam się powtarzać to samo polecenie kilka razy, a mimo to i tak dziecko wykonuje je nieprawidłowo? A może wasz kochany skarb nie jest w stanie skupić się nad zadaniem dłużej niż kilka minut? Chodzi rozkojarzony? Często zmienia mu się nastrój? Ma problemy z grafomotoryką? Łatwo wpada w gniew? Ma problemy z werbalizacją potrzeb? Nie lubi uczyć się języków obcych?

Jeśli na kilka z powyższych pytań odpowiecie twierdząco, możecie być niemal pewni, wasze dziecko ma problemy z tzw. uwagą słuchową. Czym jest uwaga słuchowa? 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców do udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu 15.10.2012 (poniedziałek), o godzinie 17:00 w stołówce szkolnej.

Do pobrania: Centrum Tomatisa w Warszawie – „Metoda Tomatisa”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4

Zmiana poradni PP dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanym ze względu na autyzm i Zespół Aspergera:

Od września bieżącego roku uczniowie Targówka, którzy otrzymują orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm oraz Zespół Aspergera, są badani w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4  przy ul. Mińskiej 1/5. Jeśli wcześniej dziecko objęte opieką było
w poradni na ul. Narbutta – należy przenieść dokumentację przed wizytą w nowej poradni. Czytaj dalej