Zebranie Rady Rodziców

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich przewodniczących
Rad Oddziałowych na zebranie Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie,
które odbędzie się w dniu 21.09.2020 r.

Akcja ZTM na Targówku

W dniach 10 i 11 września br. w godz. 8:30-16:00 przed budynkiem Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego zaparkuje specjalny autobus ZTM, gdzie  będzie można kupić bilety długookresowe, wyrobić kartę miejską, wgrać  zawieszony bilet, przedłużyć Kartę Warszawiaka, przekodować niewykorzystaną część biletu.
Akcja ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa naszym uczniom i rodzicom w trakcie załatwiania spraw  związanych z komunikacją miejską.
Zapraszamy do skorzystania z tego udogodnienia.

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

List Ministra Edukacji Narodowej – link do pliku pdf

List Prezydenta m.st. Warszawy – link do pliku pdf

List Burmistrza Dzielnicy Targówek – link do pliku pdf

List Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury i Głównego Inspektora Sanitarnego – link do pliku pdf

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. – link do pliku pdf.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Witamy w nowym roku szkolnym 2020/21, który rozpoczynamy w tradycyjnej formie nauczania stacjonarnego.
W zależności od sytuacji epidemicznej organizacja pracy szkoły może odbywać się w trzech wariantach:

  1. tradycyjnym;
  2. hybrydowym (mieszanym);
  3. zdalnym.

Prosimy Rodziców o pozostawanie z Wychowawcami w bieżącym kontakcie.
Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego otrzymają Państwo wewnątrzszkolne procedury opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ, GIS, m.st. Warszawy.

Z poważaniem,
Jolanta Saczuk

  1. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
  2. Zaktualizowane wytyczne przeciwepidemiczne GIS dotyczące oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.
  3. Warszawskie wytyczne edukacyjne – nauka w czasie pandemii.
  4. Procedura organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m. st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych  w czasie zagrożenia epidemicznego.
  5. Kwarantanna – rekomendacje do warszawskich wytycznych edukacyjnych – wyciąg z przepisów.