Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

List Ministra Edukacji Narodowej – link do pliku pdf

List Prezydenta m.st. Warszawy – link do pliku pdf

List Burmistrza Dzielnicy Targówek – link do pliku pdf

List Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury i Głównego Inspektora Sanitarnego – link do pliku pdf

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. – link do pliku pdf.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Witamy w nowym roku szkolnym 2020/21, który rozpoczynamy w tradycyjnej formie nauczania stacjonarnego.
W zależności od sytuacji epidemicznej organizacja pracy szkoły może odbywać się w trzech wariantach:

 1. tradycyjnym;
 2. hybrydowym (mieszanym);
 3. zdalnym.

Prosimy Rodziców o pozostawanie z Wychowawcami w bieżącym kontakcie.
Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego otrzymają Państwo wewnątrzszkolne procedury opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ, GIS, m.st. Warszawy.

Z poważaniem,
Jolanta Saczuk

 1. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
 2. Zaktualizowane wytyczne przeciwepidemiczne GIS dotyczące oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.
 3. Warszawskie wytyczne edukacyjne – nauka w czasie pandemii.
 4. Procedura organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m. st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych  w czasie zagrożenia epidemicznego.
 5. Kwarantanna – rekomendacje do warszawskich wytycznych edukacyjnych – wyciąg z przepisów.

Szkoły w pandemii – spotkanie online

Spotkanie informacyjne dla rodziców z Jędrzejem Kunowski – Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Targówek dotyczące działania placówek edukacyjnych od 1 września br. w pandemii – 28 sierpnia b.r. o godz. 16:00

 • na stronie internetowej placówki,
 • wysłanie za pośrednictwem iprzedszkola/Librusa,
 • na FB przedszkola/szkoły.

Adres strony: https://www.facebook.com/jkunowski