Semestr I 2011/12

W roku szkolnym 2011/2012 w naszej świetlicy pracują wychowawczynie:

  • p.Monika Dybała,
  • p.Monika Morawska,
  • p.Agnieszka Mrugalska,
  • p.Bożena Pacek,
  • p.Anna Paśnikowska,
  • p.Anna Sikorska,
  • p.Anna Trzcianowska
  • p.Urszula Wyganowska – kierownik.

Naszym małym podopiecznym staramy się proponować rozmaite zajęcia oraz rozmaite wspólne zabawy. Zachęcamy dzieci do uczestniczenia w zajęciach: czytelniczych, plastycznych, poszerzających wiedzę z różnych dziedzin życia, muzyczno-ruchowych, integracyjnych, rozwijających zdolności artystyczne. Mając na uwadze trudności edukacyjne dzieci, wychowawczynie pomagają w odrabianiu prac domowych, prowadzą zajęcia doskonalące umiejętności czytania, pisania i wypowiadania się. Szczególny nacisk kładziemy na zajęcia integrujące dzieci, rozumiejąc, że podczas wspólnej pracy i wspólnej zabawy młody człowiek uczy się współpracy i współodpowiedzialności, zdrowej rywalizacji, pokonuje własną nieśmiałość, hamuje emocje. W odpowiednio stworzonej atmosferze kształtowane są prawidłowe zachowania prospołeczne tak potrzebne każdej jednostce w życiu „szkolnym” i dorosłym. W związku z tym wiele uwagi poświęcamy kulturze osobistej, uczymy zasad savoir-vivru i zawsze staramy się na bieżąco rozwiązywać z dziećmi wszystkie sporne sprawy.Szczególną opieką otaczamy dzieci z klas integracyjnych, starając się poznać ich możliwości i mocne strony. Czytaj dalej