Pisma urzędowe

Zaktualizowane wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z dnia 2 lipca 2020 r. (link do pliku pdf)

Pismo Prezydenta m. st. Warszawy do Rodziców warszawskich przedszkolaków (link do pliku pdf).

Rozporządzenie MEN z dnia 9 kwietnia 2020r. (Dz. U. poz. 642) 
czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostają przedłużone do 26 kwietnia 2020r.

Pismo Z-cy Prezydenta m. st. Warszawy Pani Renaty Kaznowskiej w sprawie środków na zakup komputerów (link do pliku pdf)

Wiosenna przerwa świąteczna (link pliku pdf)

Nowy apel Komendy Wojewódzkiej Policji (link pliku pdf), (link do prezentacji)

Informacja o nowych ograniczeniach związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (link do pliku pdf)

Pismo Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 30 marca 2020 (link do pliku pdf)

Komunikaty Mazowieckiej Policji skierowane do: rodziców, opiekunów i uczniów, związane z sytuacją epidemiologiczną (link do pliku pdf)

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Targówek P. Jędrzeja Kunowskiego do Rodziców dzieci i młodzieży Przedszkoli i Szkół Dzielnicy Targówek (link do pliku pdf)

Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do rodziców/opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 (link do pliku pdf)

Pismo Sekretarza m. st. Warszawy z dnia 15 marca 2020 (link do pliku pdf)

Pismo Prezydenta m. st. Warszawy P. Rafała Trzaskowskiego z dnia 15 marca 2020 (link do pliku pdf)

Pismo Z-cy Prezydenta m. st. Warszawy P. Renaty Kaznowskiej do Dyrektorów Szkół, których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa (link do pliku pdf)

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty P. Aurelii Michałowskiej do uczniów (link do pliku pdf)

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty P. Aurelii Michałowskiej do rodziców i opiekunów (link do pliku pdf)

Informacja dotycząca zawieszenia zajęć w dniach 11-25.03.2020 (link do pliku pdf)

Pismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2020 r. (link do pliku pdf)