Procedury przeciwepidemiczne

Procedury BE m. st. Warszawy:

Procedura organizacji opieki w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych

Procedura postępowania prewencyjnego

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia

Procedury Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275:

Procedury bezpieczeństwa przeciwepidemicznego obowiązujące w klasach edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie (z dnia 15-01-2021).

Procedura bezpieczeństwa przeciwepidemicznego obowiązująca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275

Procedura bezpieczeństwa przeciwepidemicznego obowiązująca w klasach edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 (z dnia 4 maja 2021).

Procedura na wypadek podejrzenia wystąpienia przypadku zakażenia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275

Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych obowiązująca w oddziałach przedszkolnych i klasach I-VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Procedura organizacji konsultacji i pracy biblioteki szkolnej od 25 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275

Procedury organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty obowiązujące w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275