Profilaktyka – Dopalacze

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii: „Nasze dzieci i zagrożenia – DOPALACZE – WYPALACZE”

W ulotce znajdą Państwo informacje czym są i  jak działają „dopalacze”, jakie są podstawowe objawy używania, jak wyglądają. Poruszana jest także w sposób zwięzły tematyka ryzyka używania ww. grupy produktów oraz reakcji instytucji państwowych w kierunku przeciwdziałania zjawisku. Każdy rodzic powinien wiedzieć, co robić gdy rodzi się podejrzenie, że dziecko używa „dopalaczy” – w ulotce znajdą Państwo informacje jak działać w takiej sytuacji, gdzie się zwrócić z pomocą, jak pogłębić wiedzę o samych środkach psychoaktywnych.

Największa siła rodziny zaś tkwi w przeciwdziałaniu zjawisku używania substancji psychoaktywnych poprzez wzmacnianie tzw. czynników chroniących w procesie wychowania dziecka i nastolatka. Publikacja w zwięzły sposób przedstawia udowodnione naukowo sposoby postępowania rodziców z dzieckiem, tak by nigdy rodzina nie musiała mierzyć się  z problemem narkotyków, alkoholu czy „dopalaczy”.                                                       

źródło: http://www.kbpn.gov.pl

Dodatkowe informacje można także uzyskać w antynarkotykowym telefonie zufania pod numerem 801 199 990, czynnym codziennie w godz. 16 – 21.