Rekrutacja

Prezentacja ze spotkania informacyjnego – link do pliku pdf
Przedszkole w szkole SP275 – link do pliku pdf
Jak przygotować dziecko do szkoły? – link do pliku pdf

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami i kryteriami rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I na rok szkolny 2022/2023

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji.