Plan pracy

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w r. szkolnym 2013/2014

 1. Wybór samorządów klasowych.
 2. Wybór przewodniczącego i zastępcy SU.
 3. Wybór Rzecznika Praw Ucznia.
 4. Opracowanie ramowego planu działań.
 5. Pomoc i udział w organizowaniu imprez okolicznościowych, szkolnych.
 6. Organizowanie konkursów międzyklasowych.
 7. Udział w akcjach charytatywnych.

Dekoracje tematyczne:

 • 2 XI  Święto Niepodległości
 • 23 XI  andrzejki
 • 21 XII  Boże narodzenie
 • 11 I  bezpieczeństwo w sieci
 • 25 I  Walentynki
 • 7 III  Wiosna i Święta Wielkanocne
 • 18 IV  Święto Konstytucji 3 maja
 • 16 V  Dzień Matki
 • 30 V  Dzień Dziecka
 • 13 VI Wakacje

Kryteria oceny dekoracji klasowych:

 • adekwatność do tematu (0-1)
 • pomysłowość (0-1)
 • wkład pracy (0-1)
 • estetyka (0-1)
 • terminowość (0-1)