Plan pracy

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 

 1. Wybór samorządów klasowych.
 2. Wybór przewodniczącego i zastępcy SU.
 3. Wybór Rzecznika Praw Ucznia.
 4. Opracowanie ramowego planu działań.
 5. Pomoc i udział w organizowaniu imprez okolicznościowych, szkolnych.
 6. Organizowanie konkursów międzyklasowych.
 7. Udział w akcjach charytatywnych.

Dekoracje tematyczne:

Tematy dekoracji ustalane są na zebraniu Samorządu Uczniowskiego z miesięcznym wyprzedzeniem.

Kryteria oceny dekoracji klasowych:

 • adekwatność do tematu (0-1)
 • pomysłowość (0-1)
 • wkład pracy (0-1)
 • estetyka (0-1)
 • terminowość (0-1)