Skład Samorządu Uczniowskiego

PRZEWODNICZĄCY – Maja Matak, kl. 6c
WICEPRZEWODNICZĄCY – Julia Salamonik, kl. 5d
CZŁONKOWIE RADYMartyna Orzechowska, kl. 6b
                         Marek Gałązka, kl. 5c
                                Aleksandra Cichoń, kl. 6d

RZECZNIK PRAW UCZNIA – p. Arkadiusz Pol
Opiekunowie SU – p. Beata Nitkowska, p. Marcin Świderski