Sięgnij po więcej!

Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

PROJEKT UNIJNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

CELE GŁÓWNE PROJEKTU:

  1. Podniesienie wśród uczestniczących w projekcie uczniów kl. 7 i 8 szkoły podstawowej kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej.
  2. Poruszania się po rynku pracy, a przez to zwiększenie zdolności do zatrudnienia,  dzięki  realizacji  działań  w  obszarze  rozwoju.
  3. Poprawa jakości  doradztwa zawodowego prowadzonego w 110 szkołach.
  4. Włączenie rodziców i nauczycieli w rozwój edukacyjno-zawodowy uczniów.
  5. Przedstawienie ofert wszystkich szkół ponadpodstawowych.
  6. Indywidualna praca doradcza z uczniem i rodzicem (m.in. konsultacje; opracowanie „Indywidualnego Planu Działania” – iPed, przez wskazanie ścieżki edykacyjno-zawodowej).

TERMIN REALIZACJI: Od stycznia 2020r. do czerwca 2021r.

ZASADY REALIZACJI:

  1. Projekt przeznaczony dla uczniów klas VII – VIII, ich rodziców i nauczycieli.
  2. O harmonogramie spotkań w ramach projektu zostaną Państwo poinformowani drogą mailową na platformie dziennika elektronicznego Librus.

W RAMACH PROJEKTU ZOSTANĄ ZREALIZOWANE WSKAZANE DZIAŁANIA:
Zadanie  1:  Tworzenie  Punktów  Informacji  i  Kariery w szkołach  podstawowych  objętych wsparciem unijnym (punkt informacyjny i kariery w SP275, zacznie działalność w styczniu 2020r.).
Zadanie 2: Diagnoza  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych,  testy  kompetencyjne  określające  indywidualne predyspozycje zawodowe uczniów; omówienie wyników badań.
Zadanie 3: Pogłębione diagnozy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przekazaniem informacji rodzicom.
Zadanie 4: Spotkania informacyjne z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami dotyczące tematyki planowania drogi edukacyjno-zawodowej  uczniów.

Regulamin:
https://www.docdroid.net/DlLI7We/regulamin-projektu.pdf

OPIEKUN
Dorota Michniewicz – Para

SERDECZNIE ZAPRASZAM NA SPOTKANIA!