Stołówka Szkolna

Zbiorowym żywieniem w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana zajmuje się firma Gastro Team wyłoniona w drodze konkursu ofert.

Zapraszamy Państwa do zapoznania z ofertą stołówki szkolnej na rok szkolny 2021/22.

W odpowiednich działach umieściliśmy regulamin stołówki szkolnej oraz zasady opłat abonamentu. Kartę zgłoszeniową można pobrać poniżej:

Karta zgłoszenia dziecka do stołówki