Świetlica „Wesołego Świetliczaka”

Świetlica w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 w Warszawie dysponuje trzema salami Niebieską, Zieloną i Czerwoną na I piętrze budynku.

Dzieci z klas I oraz IIA i IIF przebywają w Świetlicy Czerwonej, którymi opiekują się: mgr Urszula Wyganowska,mgr Anna Cieleń, mgr Alicja Puszkarska, mgr Katarzyna Ratajczyk, mgr Marta Kozakiewicz.

Uczniowie z pozostałych klas II i III oraz IV-VI przebywają w Świetlicy Zielonej i Niebieskiej pod opieką: mgr Izabeli Kozdrój – Fijołek, mgr Bożeny Pacek, mgr Anny Maliszewskiej, mgr Izabeli Becker, mgr Justyny Jawiarczyk – Maciak oraz mgr Doroty Skurzak.

W tym roku szkolnym wychowawcy świetlicy otaczają opieką dzieci z klasy „O”c, których sala nr 10 znajduje się na parterze.

Kierownikiem świetlicy jest mgr Urszula Wyganowska.

Naszym priorytetem jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa naszym podopiecznym oraz wspomaganie w prawidłowym rozwoju.

W naszej świetlicy dzieci mają możliwość ciekawego spędzania czasu i rozwijania swoich talentów i zainteresowań poprzez udział w różnorodnych zajęciach, konkursach i imprezach na terenie świetlicy i szkoły, ale również poza nią.

Proponujemy: zabawy i zajęcia tematyczne pogłębiające wiedzę ucznia o otaczającym świecie, rozwijające talenty i zainteresowania; wokalne, recytatorskie, plastyczne, czytelnicze i organizacyjne. Utrwalamy zasady savoire-vivru, uczymy postawy życzliwości, szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Wspomagamy proces uczenia się poprzez ćwiczenia doskonalące czytanie, pisanie i liczenie oraz pomagamy w odrabianiu pracy domowej.

Propagujemy zdrowy tryb życia, ruch na świeżym powietrzu, dbałość o czystość i higienę osobistą.

Zawsze kierujemy się dobrem Dziecka!