Świetlica „Wesołego Świetliczaka”

Świetlica „Wesołego Świetliczaka”

Świetlica w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 w Warszawie dysponuje trzema salami Niebieską, Zieloną i Czerwoną na I piętrze budynku.

Dzieci z klas I oraz klasy II A, IIC przebywają w „Świetlicy Czerwonej” – opiekują się nimi Panie: mgr Urszula Wyganowska, mgr Joanna Rosłońska, mgr Ewa Kostrzewa, mgr Alina Puszkarska, mgr Katarzyna Ratajczyk, mgr Monika Lewandowska.

Uczniowie klas II B, II D oraz klas III – VI przebywają w „Świetlicy Zielonej” i „Świetlicy Niebieskiej” pod opieką: mgr Izabeli Kozdrój – Fiołek, mgr Magdaleny Jaśkiewicz, mgr Bożeny Pacek, mgr Wiolety Łuby- Boczek, mgr Elizy Mocarskiej, mgr Wojciecha Pawlaka.

Kierownikiem świetlicy jest mgr Urszula Wyganowska.

Naszym priorytetem jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, jak również stworzenie miłej, przyjaznej atmosfery do odpoczynku, pracy i wspólnej zabawy.

Poprzez udział w różnorodnych zajęciach, konkursach i imprezach odbywających się na terenie świetlicy lub szkoły i również poza nią, dzieci mają możliwość ciekawego spędzania czasu, rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, a także zdobycia wiedzy o otaczającym świecie. Pomagamy uczniom w doskonaleniu umiejętności czytania, pisania, liczenia oraz odrabianiu pracy domowej.

Świetlica czynna jest w godzinach 6:30 – 17:30

Zawsze kierujemy się dobrem Dziecka!