Świetlica „Wesołego Świetliczaka”

Świetlica „Wesołego Świetliczaka”

Świetlica w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 w Warszawie dysponuje modułami i są tam grupy klas : I – II
i klas: III – VI.

Dzieci z klas I oraz klasy II przebywają w jednym oddziale świetlicowym – opiekują się nimi Panie: Justyna Jawiarczyk-Maciak,
Aneta Komuda, Beata Leśkiewicz, Iwona Małecka, Joanna Rosłońska.

Uczniowie klas II B i III – VI przebywają w drugim oddziale świetlicowym pod opieką: Monika Lewandowska, Wioleta Łuba-Boczek, Anna Maliszewska, Alina Puszkarska, Katarzyna Ratajczyk.

Kierownikiem świetlicy jest  p. Bożena Pacek

Naszym priorytetem jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, jak również stworzenie miłej, przyjaznej atmosfery do odpoczynku, pracy i wspólnej zabawy.

Poprzez udział w różnorodnych zajęciach, konkursach i imprezach odbywających się na terenie świetlicy lub szkoły i również poza nią, dzieci mają możliwość ciekawego spędzania czasu, rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, a także zdobycia wiedzy o otaczającym świecie. Pomagamy uczniom w doskonaleniu umiejętności czytania, pisania, liczenia oraz odrabianiu pracy domowej.

          Świetlica czynna jest w godzinach 6:30 – 17:30

Zawsze kierujemy się dobrem Dziecka!