Regulamin Świetlicy

 1. W świetlicy bawimy się, odpoczywamy, pracujemy.
 2. Do sali wchodzimy cicho, mówimy „Dzień dobry” i zgłaszamy swoją obecność wychowawczyni.
 3. Tornister lub plecak kładziemy na półce.
 4. Bawimy się bezpiecznie: nie biegamy, nie krzyczymy.
 5. Każdą sytuację konfliktową zgłaszamy wychowawczyni.
 6. Jeżeli Pani mówi do nas, to słuchamy nie przerywając.
 7. W rozmowie z kolegą (koleżanką) stosujemy zasadę: jeden mówi, drugi słucha.
 8. Jeśli kolega (koleżanka) nie jest blisko nas, nie krzyczymy lecz podchodzimy do niego i dopiero mówimy.
 9. Każde wyjście z sali zgłaszamy wychowawczyni.
 10. Bawiąc się, rozmawiamy ściszonym głosem, żeby nie przeszkadzać innym.
 11. Odzywamy się do siebie z szacunkiem: do kolegi mówimy po imieniu i nie obrażamy go.
 12. W stołówce szkolnej zachowujemy szczególną ostrożność, a posiłek spożywamy w ciszy.
 13. Jesteśmy życzliwi dla siebie: pomagamy sobie wzajemnie i bawimy się zgodnie.
 14. Za bardzo dobre zachowanie w świetlicy można otrzymać pochwałę, a na koniec roku nagrodę.
 15. W przypadku nie stosowania się do Regulaminu Świetlicy (szczególnie w przypadku zachowań agresywnych, niebezpiecznych dla zdrowia własnego i innych dzieci, samowolnego opuszczania sali) zostanie poinformowany wychowawca klasy, dyrektor szkoły oraz rodzice/opiekunowie prawni. 

(pełna wersja regulaminu świetlicy dostępna jest w dziale dokumentacja)