Wychowawcy świetlicy

Podział dzieci na grupy w roku szkolnym 2019/2020

Kadra pedagogiczna:

Kierownik świetlicy – p. Bożena Pacek

Nauczyciele wychowawcy klas I -II

  1. Izabela Kozdrój – Fijołek
  2. Wioleta Łuba-Boczek
  3. Iwona Małecka
  4. Joanna Rosłońska

Nauczyciele wychowawcy klas III-VI

  1. Anna Maliszewska
  2. Alina Puszkarska
  3. Katarzyna Ratajczyk
  4. Monika Tytko