Wychowawcy świetlicy

Podział dzieci na grupy w roku szkolnym 2020/2021

Kadra pedagogiczna:

Kierownik świetlicy – p. Bożena Pacek

Nauczyciele wychowawcy klas I -II

  1. Grażyna Papużyńska
  2. Justyna Jawiarczyk- Maciak

Nauczyciele wychowawcy klas III-VI

  1. Alina Puszkarska
  2. Wioleta Łuba-Boczek
  3. Monika Tytko