Szkoła z Klasą 2.0

W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła prowadzi działania zmierzające do otrzymania certyfikatu „Szkoła z klasą 2.0.”. W ramach realizacji programu zespół, w którego skład wchodzą nauczyciele, uczniowie, pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice określił cel główny programu: „Rozwijanie pasji i zainteresowań całej społeczności szkolnej poprzez organizację różnorodnych przedsięwzięć” oraz kilka ciekawych rozwiązań związanych z tym celem. Są to:

  1. Udział w kreatywnych zajęciach kół zainteresowań i kół przedmiotowych.
  2. Organizacja spotkań podczas których rozwijane są uzdolnienia i pasje podczas corocznych Dni Kultury.
  3. Organizacja Szkolnego Dnia Hobby.
  4. Organizacja Szkolnego Pokazu Talentów.

W związku z realizacją programu zespół ponadto opracował plan działań różnego rodzaju imprez i spotkań związanych z poszczególnymi przedsięwzięciami. Wszystkie działania również będą włączone w plan działań tegorocznych Dni Kultury. O wszystkich organizowanych przedsięwzięciach będziemy informować na bieżąco.

Jednocześnie prosimy o propozycje działań, które można włączyć w plan programu, a szczególna prośba do osób, które mają w rodzinie lub wśród swoich znajomych osoby wykonujące takie zawody jak: aktor, autor książek, podróżnik, reżyser, scenarzysta, sportowiec itp. w celu zaproszenia tych osób do szkoły na spotkanie z uczniami.

Zespół do spraw programu Szkoła z klasą.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROGRAMU SZKOŁA Z KLASĄ 2.0.

Rozwiązanie

Działanie

Termin

Osoba odpowiedzialna

Udział w kreatywnych zajęciach kół zainteresowań i kół przedmiotowych

Cykl spotkań „Mały chemik”

marzec/kwiecień

Wychowawcy klas, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Warsztaty muzyczne „Bum-bum rurki”

marzec

Wychowawca klasy, rodzice

Warsztaty plastyczne z okazji Międzynarodowego Tygodnia Szkół Aktywnych Społecznie „Kubek pokoleń”

 

marzec

Wychowawca klasy, rodzice, dziadkowie

Warsztaty kodowania

marzec

Nauczyciele prowadzący zajęcia

Warsztaty robienia makijażu dla nauczycieli i rodziców

marzec

Wychowawca klasy IIIe

Warsztaty plastyczne „Święta wielkanocne tuż, tuż”

 

kwiecień

Wychowawca edukacji wczesnoszkolnej

Cykl spotkań „Wywołaj ducha – spotkanie z historią”

 

kwiecień

Wychowawca edukacji wczesnoszkolnej

Cykl zajęć na dywanie „Tuputan”

kwiecień

Wychowawca edukacji wczesnoszkolnej

Warsztaty filcowania w klasach I

kwiecień

Wychowawca edukacji wczesnoszkolnej

Warsztaty plastyczne „decoupage”

 

maj

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych, nauczyciel języka angielskiego

Warsztaty wyciskania soków

maj

Firma rozprowadzająca warzywa i owoce w szkole, koordynator programu Szkoła Promujące Zdrowie

Warsztaty kulinarne zdrowego jedzenia „Lubimy owoce”

maj

Rodzice klasy II

Warsztaty fotograficzne

maj

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Warsztaty gry w szachy

marzec/czerwiec

Nauczyciele prowadzący zajęcia

Przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka” w językach obcych dla przedszkolaków

 

maj

Nauczyciele języków obcych

Zajęcia szkolnego koła cheerleaderek

 

marzec/ czerwiec

Nauczyciel wychowania fizycznego

Twórcze zajęcia biblioteczne pt. „Tworzymy książkę”

marzec/kwiecień

Nauczyciel bibliotekarz studenci Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt „Książka do napisania”.

marzec/czerwiec

Nauczyciel bibliotekarz, wychowawcy klas

Organizacja spotkań, podczas których rozwijane są uzdolnienia i pasje podczas corocznych Dni Kultury

Spotkanie z kucharzem Kurtem Schellerem

marzec

Wychowawcy świetlicy, ajent stołówki szkolnej

Spotkanie z autorem książek dla dzieci w ramach projektu „Biblioteczne bum bajeczne, czyli Targówek pełen słówek”

marzec

Nauczyciel bibliotekarz, wychowawcy klas IIB, IIIB

Biblioteka dla dzieci i młodzieży nr 52

Spotkanie z tancerzem – nauka tańca

kwiecień

Wychowawca klasy Ic,

absolwentka naszej szkoły,

Spotkanie z aktorem

maj

Nauczyciel bibliotekarz, wychowawca świetlicy

Spotkanie z autorem /autorką książek

maj

Nauczyciel bibliotekarz, wychowawcy klas

Organizacja Tygodnia z Królową Śniegu – udział w Dzielnicowym Pochodzie Bajek

maj

Koordynator projektu

Wychowawca klasy If

Nauczyciel bibliotekarz

Realizacja projektu „Dni Patrona Artura Oppmana”

maj/czerwiec

Wychowawcy klas

Organizacja imprez czytelniczych „Czytanie łączy pokolenia”

kwiecień/czerwiec

Nauczyciel bibliotekarz,

Wychowawcy klas

Organizacja Szkolnego Dnia Hobby

Wystawy kolekcji i zbiorów uczniów, wystawy rękodzieła nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych

czerwiec

Zespół do spraw Szkoły z klasą 2.0.

Organizacja Szkolnego Pokazu Talentów

Pokaz talentów uczniów w poszczególnych konkurencjach np. śpiew, sport, taniec itp.

czerwiec

Zespół do spraw Szkoły z klasą 2.0., opiekun samorządu uczniowskiego