Szkoła Promująca Zdrowie

 

W roku szkolnym 2017/18 kontynuujemy działania w ramach programu

„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

starając się o Krajowy Certyfikat.

Na podstawie wstępnej diagnozy potrzeb, zasobów szkoły w zakresie dbania o zdrowie i dobre samopoczucie całej społeczności szkolnej przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/17 oraz priorytetów MEN zespół do spraw promocji zdrowia wyłonił problemy priorytetowe będące podstawą stworzenia planu działań na kolejne trzy lata aplikowania o certyfikat.

 

Główne zadania oraz terminy działań szkoły w ramach programu

Szkoła Promująca Zdrowie według przeprowadzonej diagnozy wstępnej:

  1. Promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową oraz tworzenie bezpiecznych warunków nauki i pracy pod hasłem „Dbam o swoją kondycję, aktywny wypoczynek i bezpieczeństwo – rok szkolny 2017/2018;
  2. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania oraz dbania o higienę i kulturę osobistą pod hasłem: „ Zdrowo jem – wszystko wiem” – rok szkolny 2018/2019;
  3. Rok uśmiechu, dobrego samopoczucia i życzliwości” pod hasłem „Uśmiechem i życzliwością zarażaj innych” – rok szkolny 2019/2020.

W ramach programu w roku szkolnym 2018/19 zostaną przeprowadzone ponadto następujące działania:

– konkurs na hasło, logo i maskotkę Szkoły Promującej Zdrowie,

– wybory liderów promocji zdrowia w każdej klasie.

W związku z realizacją programu Szkoła Promująca Zdrowie został ogłoszony w klasach IV-VIII konkurs na logo Szkoły Promującej Zdrowie. Zwycięzcą konkursu został Bartosz Kołodziejski z klasy 5A. Gratulujemy

 

 

Zespół do spraw promocji zdrowia:

Buława Agnieszka – koordynator,

Sikorska Anna,

Szczypek Justyna,

Weinberger Elżbieta,

Wereszczyńska – Ścibior Magdalena,

Brzezińska Dorota,

Puszkarska Alina,

Martyna Orzechowska – uczennica klasy VIIb,

Julia Salamonik – uczennica klasy VId.

 Dnia 29 sierpnia 2016r. Kapituła powołana przez mazowieckiego Kuratora Oświaty przyznała naszej szkole Wojewódzki Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Od września 2016r. jesteśmy już Szkołą Promującą Zdrowie. W roku szkolnym 2016/17 rozpoczniemy działania zmierzające do uzyskania Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

certyfikat-szkola-promujaca-zdrowie

Rok szkolny 2015/16:

Po dwóch latach trwania okresu przygotowawczego realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie w kwietniu 2014 roku nasza szkoła została włączona do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności szkoły w zakresie działań prozdrowotnych przez Wojewódzkiego Koordynatora i Wojewódzki Zespół Wspierający Szkoły Promującej Zdrowie staliśmy się szkołą, która realizując założenia programu może oficjalnie, po dwóch latach intensywnej pracy w zakresie promocji zdrowia, złożyć wniosek o Wojewódzki Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”.

szkola-promujaca-zdrowie-logoW roku szkolnym 2014/15 problemem priorytetowym, który wynikał z przeprowadzonej podczas okresu przygotowawczego diagnozy wstępnej klimatu społecznego w szkole był problem walki ze stresem.  Rok 2014/15 nazwany został „Rokiem dobrego samopoczucia i walki ze stresem” pod hasłem „Powiedz stresowi NIE!”

 


W drodze do certyfikatu „Szkoły promującej zdrowie”

W roku szkolnym 2015/16 mija 5 lat naszych intensywnych działań w ramach ogólnopolskiego programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Zbliżamy się powoli ku końcowi naszej drogi, której celem jest uzyskanie wojewódzkiego certyfikatu.

W maju 2016r. zespół do spraw promocji zdrowia dokona podsumowania wszystkich działań, których publiczna prezentacja nastąpi podczas ogólnoszkolnej uroczystości. W uroczystości uczestniczyć będą przedstawiciele całej społeczności szkolnej oraz zaproszeni goście, a wśród nich wojewódzki koordynator programu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Zespół do spraw promocji zdrowia razem ze szkolnym koordynatorem złoży również wniosek o przyznanie certyfikatu, który będzie obejmował obszerne sprawozdanie z okresu lat naszej przynależności do sieci szkół promujących zdrowie oraz wyniki autoewaluacji z zakresu badań klimatu społecznego szkoły oraz bazy lokalowej i środowiska fizycznego szkoły.

W związku z tymi wydarzeniami oraz z okazji Światowego Dnia Zdrowia, który wypada 15 kwietnia, zespół do spraw promocji zdrowia ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem „Szkoła Promująca Zdrowie” (format A3, technika dowolna, oceniana będzie pomysłowość i estetyka pracy). Prace przynosimy do biblioteki do dnia 29 kwietnia.

Wszystkie prace plastyczne staną się elementem dekoracji sali gimnastycznej podczas uroczystości podsumowania programu, najładniejsze prace zostaną nagrodzone.

Galeria zdjęć z projektu

Aktywność ruchowa

Bezpieczeństwo

Goście

Imprezy Prozdrowotne

Plakaty i gazetki

Rozwijamy talenty uczniów, nauczycieli i rodziców

Spotkanie maskotki Szkoły Promującej Zdrowie w zerówce

Szkoła promująca Zdrowie i rodzice

Uprzejmość i kulturalne zachowanie

Walka ze stresem

Zdrowe odżywianie