Wyjazdy integracyjne

Corocznie uczniowie klas IV naszej szkoły biorą udział w wyjazdach integracyjnych. W wyjazdach uczestniczą wychowawcy oraz szkolni specjaliści (psycholodzy i pedagodzy). 

Cele naszych wyjazdów:

 • poznanie  dzieci z nowym wychowawcą
 • możliwość obserwacji funkcjonowania klasy przez szkolnych specjalistów (psychologa lub pedagoga)
 • możliwość obserwacji umiejętności społecznych oraz ewentualnych trudności uczniów
 • pogłębienie więzi pomiędzy dziećmi
 • możliwość podzielenia się z rodzicami spostrzeżeniami z wyjazdu

Na naszym wyjeździe wspieramy rozwój umiejętności społecznych takich jak:

 • samodzielność,
 • umiejętność pomagania sobie nawzajem,
 • odpowiedzialność za siebie i innych,
 • pozytywne rozwiązywanie konfliktów,
 • dzielenie się z innymi,
 • wyrażanie własnych uczuć i potrzeb,
 • asertywność,
 • współpraca w grupie

Dzieci zdobywają umiejętności życzliwego bycia w grupie poprzez:

 • wspólne przygotowanie zabaw (współpraca)
 • organizowanie zabaw i gier przez dzieci i dla dzieci (odpowiedzialność)
 • wykonywanie zadań w małych grupach (współpraca)
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów zaistniałych w grupie (negocjacje, przyznanie się do błędu, akceptacja potrzeb innych osób, przepraszanie)
 • wspólne rozmowy dot. wydarzeń dnia(aktywne słuchanie, poprawna komunikacja)

Wieczorami odbywają się zajęcia uczące wyrażania własnych uczuć, potrzeb i oczekiwań prowadzone przez specjalistę i wychowawcę