Lekcje i przerwy

Nr lekcji – czas trwania (Plan A)

1:   8.00  –  8.45

2:   8.50  –  9.35

3:  9.50  – 10.35

4: 10.45 – 11.30

5: 11.40 – 12.25

6: 12.35 – 13.20

7: 13.40 – 14.25

8: 14.35 – 15.20

9: 15.30 – 16:15

(Plan B – skrócone zajęcia)

1:   8:00 –   8:45

2:   8:50 –   9:35

3:   9:40 – 10:25

4: 10:30 – 11:00

5: 11:05 – 11:35

6: 11:40 – 12:10

7: 12:15 – 12:45

8: 12:50 – 13:20

Plan lekcji dostępny w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu.