Zajęcia pozalekcyjne klas I – III 2016/17

RODZAJ ZAJĘĆ PROWADZĄCY KLASY DZIEŃ / SALA GODZINY
Szachy
szachy
p. M. Morawska IIa Wtorek 11.40 – 12.25
p. M. Wereszczyńska – Ścibior Ia Czwartek 11.40 – 12.25
Edukacja przez ruch p. M. Pupiel – Daniluk I – III Czwartek s. 44 13.40 – 14.25
Uczeń zdolny 
Zabawy z j. polskim
p. A. Sikorska
II Czwartek s.7 16.15 – 17.00
Koło matematyczne
p. M. Morawska
II Wtorek s.9 16.05 – 16.50
Zajęcia ogólnorozwojowe
p. M. Jakubiak – Kucińska
III Poniedziałek s.51 16.05 – 16.50
Zajęcia matematyczne
p. D. Wiśniewska
III Wtorek s.52 16.00 – 16.45
Język polski
p. E. Wójcik
III Czwartek s.52 16.05 – 16.50
Zajęcia matematyczne
p. M. Dybała
I Czwartek s.6 16.10 – 16.55
Zajęcia ogólnorozwojowe
p. G. Wiśniewska
I Piątek s.5 16.05 – 16.50
Koło przyrodnicze
p. G. Papużyńska I – III Poniedziałek 16.10 – 16.55
Gry planszowe p. M. Nowakowska I – II Wtorek 16.00 – 16.45
Koło czytelnicze p. Dorota Brzezińska I – III Piątek 16.05 – 16.50
Teatralne 
p. K. Sajdek II – III  Środa 14.45 – 15.30
Plastyczne
p. A. Maliszewska kl. II – III
kl. I
Wtorek, s. 44
Środa
16:05 – 17:05
16:05 – 17:05
Korektywa
p. I. Wróblewska  kl. I – III Wtorek 16.10 – 16.50
Koło języka angielskiego p. B. Falkowska Kl. II c, d, f
Kl. II a, e, b
Poniedziałek
Czwartek
15.20 – 16.05
14.45 – 15.30