Zajęcia pozalekcyjne klas I – III 2015/16

RODZAJ ZAJĘĆ PROWADZĄCY KLASY DZIEŃ / SALA GODZINY
Szachy
szachy
p. M. Morawska Ia Piątek 10.45 – 11.30
p. M. Wereszczyńska – Ścibior IIIa Piątek 15.15 – 16.00
Edukacja przez ruch p. M. Pupiel II Czwartek s. 44 13.40 – 14.25
Uczeń zdolny 
Zabawy z j. polskim
p. A. Sikorska

I

Wtorek

16.15 – 17.00

Koło matematyczne
p. M. Morawska
I Piątek, s. 10 16.00 – 16.45
Zajęcia ogólnorozwojowe
p. M. Jakubiak – Kucińska
II Czwartek, s. 10 16.10 – 16.55 
Zajęcia matematyczne
p. D. Wiśniewska
II Wtorek, s. 6 16.10 – 16.55 
Język polski
p. E. Wójcik
II Środa, s. 10 15.30 – 16.15
Zajęcia matematyczne
p. M. Dybała
III Piątek, s. 52 15.30 – 16.15
Język polski
p. G. Wiśniewska
III Poniedziałek, s. 52 16.10 – 16.55 
Koło ekologiczne
p. G. Papużyńska I Środa 15.20 – 16.05
Gry planszowe p. M. Nowakowska I Czwartek 16.00 – 16.45
Koło czytelnicze p. Dorota Brzezińska I – III Wtorek 16.15 – 17.00
Teatralne 
p. K. Sajdek II – III  Wtorek 16.15 – 17.00
Plastyczne
p. A. Maliszewska kl. wg. harmonogramu Wtorek, s. 44
Piątek, s. 44
16:10 – 17:10
16:10 – 17:10
Karty matematyczne
p. M. Wereszczyńska – Scibior IIIa
IIIb, c, d
Czwartek, s. 6
Piątek, s. 6
16:00-16:45
16:00-16:45
Korektywa
p. I. Wróblewska   Czwartek 16:00-16:45
Koło języka angielskiego p. B. Falkowska Kl. III
Kl. II
Piątek
Piątek
15.15 – 16.00
16.05 – 16.50