Zajęcia pozalekcyjne klas I – III 2013/14

RODZAJ ZAJĘĆ PROWADZĄCY KLASY DZIEŃ / SALA GODZINY
Szachy
szachy
p. M. Morawska IIa Poniedziałek 9.50 – 10.35
p. M. Wereszczyńska – Ścibior Ia Wtorek 12.35 – 13.20
Uczeń zdolny 
Zajęcia ogólnorozwojowe
p. E. Oracz
p. G. Wiśniewska

Ia i Ib
Ic i Id

Czwartek
Wtorek

16.00 – 16.45
16.10 – 16.55

„Główka pracuje”
p. G. Papużyńska
II  Poniedziałek 16.10 – 16.55 
„Mali mistrzowie matematyki”
p. D. Wiśniewska
III Wtorek 16.00 – 16.45 
j. polski
p. E. Wójcik
 III Czwartek 16.00 – 16.45
Koło przyrodnicze
p. M. Kucińska III Czwartek 15.15 – 16.00
Teatralne 
p. K. Sajdek   Środa i Czwartek 16.00-16.45
Plastyczne
p. M. Morawska   Środa 16:00-16:45
Karty matematyczne
p. M. Wereszczyńska – Scibior III Środa 16:00-16:45
Korektywa
p. I. Wróblewska III Czwartek 16:00-16:45