Przeciwdziałanie otyłości

Zaproszenie do udziału w projekcie adresowanym

do uczniów klas I-VI w zakresie przeciwdziałania otyłości 

Serdecznie zapraszamy do udziału w „Regionalnym programie zdrowotnym w zakresie otyłości dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Realizatorem projektu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie.

Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI (wiek 6-12 lat)
z podejrzeniem lub stwierdzoną otyłością, będących uczniami szkół
położonych na terenie woj. mazowieckiego.

Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać udział dzieci w projekcie poprzez wypełnienie on-line formularza rekrutacyjnego na stronie www.coms.pl/projekty-unijne/otylosc/formularz-rekrutacyjny-otylosc 

Dokumenty aplikacyjne oraz regulamin uczestnictwa dostępne są do pobrania ze strony internetowej: http://www.coms.pl/projekty-unijne/otylosc/do-pobrania-otylosc 

Więcej informacji pod numerem telefonu:  885 557 585, e-mail: projekty@coms.pl

Adres: COMS, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

Z poważaniem,
Izabela Flisiuk

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Tel.kom.  +48 885 557 585

Główne założenia programu oraz zasady uczestnictw w nim.
1. Uczestnictwo w projekcie trwa 3 miesiące.
2. Projekt obejmuje:
a) badanie lekarskie kwalifikacyjne,
b) badanie lekarskie i fizjoterapeutyczne początkowe,
c) zajęcia ruchowe grupowe (2x w tygodniu 45’, łącznie 20 zajęć),
d) konsultacje dietetyczne (1 konsultacja 1h, 3 konsultacje 30’),
e) warsztaty edukacyjne dla dzieci (1 zajęcia 45’),
f) warsztaty edukacyjne dla rodziców/opiekunów (1 zajęcia 45’),
g) badanie lekarskie kontrolne,
h) badanie lekarskie i fizjoterapeutyczne końcowe.