Komunikat z dnia 7.03.2021 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie
z dnia 07.03.2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!
Na podstawie §18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1604)

Od dnia 8 marca 2021 r. do dnia 12 marca 2021 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w klasach 1 – 3 oraz oddziałach przedszkolnych.

Zajęcia będą prowadzone na odległość, zgodnie z tygodniowym planem lekcji, głównie z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

W ww. terminie w oddziale sportowym funkcjonującym w szkole, zajęcia sportowe, realizowane na podstawie programu szkolenia, realizowane będą również w formie online.

Od dnia 8 marca 2021 r. do dnia 12 marca 2021 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w świetlicy szkolnej.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk