Archiwum autora: AW

Tydzień Ulgi

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
po siedmiu miesiącach nauki i pracy w trybie zdalnym, stopniowo od 17 maja,
klasy 4 – 8 wracają do nauki stacjonarnej.
Czas po powrocie do szkoły to czas na odbudowanie relacji, ponowną integrację zespołów klasowych, ale także na bieżącą pracę. Ufamy, że dzieci pracowały systematycznie na miarę swoich możliwości.


Proponujemy, aby w pierwszych dniach pobytu dzieci w szkole nie było sprawdzianów, kartkówek, odpytywań i prac domowych. Szkoła nasza została zgłoszona do kampanii TYDZIEŃ  ULGI, której organizatorem jest Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wszystko to po to, aby obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i zadbać
o dobrostan psychiczny Uczniów i Nauczycieli.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

 

Punkt szczepień powszechnych na Targówku

Szanowni Państwo,
14 maja zaczną działać cztery warszawskie punkty szczepień powszechnych. Zostaną one uruchomione na terenie Śródmieścia, Białołęki, Targówka i Wawra. Na Targówku punkt szczepień znajduje się w hali sportowej OSiR Targówek przy ul. M. Ossowskiego 25.

Trwa już rejestracja na szczepienia w tych miejscach, a informacje jak to zrobić znajdują się na stronie https://www.warszawaszczepi.pl/

Dzielnica Targówek w ramach programu  „Warszawa szczepi” poszukuje również wolontariuszy, którzy wspierać będą akcję szczepień.

 

Lato w Mieście 2021

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Miasto st. Warszawa przygotowuje się do Akcji „Lato w Mieście” 2021, jednakże z uwagi na  brak zasad organizacji półkolonii oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, związanych między innymi   z rygorem sanitarnym w placówkach, wiekiem uczestników, liczebnością grup, nie jesteśmy w stanie rozpocząć rekrutacji. Po  otrzymaniu powyższych informacji niezwłocznie rozpoczniemy zapisy.
Jednocześnie informujemy, że  na stronie internetowej elektronicznego systemu zgłoszeń zostały zamieszczone informacje dot. palcówek organizujących Warszawską Akcję „Lato w Mieście” 2021 wraz z terminami.

https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

Komunikat z dnia 30.04.2021 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej  z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie
z dnia 30.04.2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 824).

Od dnia 4 maja 2021 r. wszystkie zajęcia w klasach I–III będą prowadzone
w trybie stacjonarnym, według obowiązującego planu lekcji.

Od 4 maja 2021 r. do 15 maja 2021 r.  ogranicza się funkcjonowanie szkoły
w zakresie
klas IV–VIII – zajęcia będą prowadzone na odległość zgodnie
z tygodniowym planem lekcji.

Od 17 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r.  ogranicza się funkcjonowanie szkoły
w zakresie
klas IV–VIII – zajęcia będą prowadzone w systemie hybrydowym (mieszanym), równomiernie i naprzemiennie w cyklu jednodniowym (stacjonarnie/zdalnie lub zdalnie/stacjonarnie) według harmonogramu, zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

W dniach 25, 26, 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych w klasach  I – VII.

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych odbywają się w trybie stacjonarnym
w godzinach  7.00 – 17.30.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godzinach 6.30 – 17.30 dla uczniów, których zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym.

Zajęcia stacjonarne zorganizowane są z uwzględnieniem aktualnych wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

Komunikat z dnia 23.04.2021 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie 
z dnia 23.04.2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 561 ze zm.).

Od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 02 maja 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły.

Klasy I – III pracują w trybie hybrydowym (mieszanym), równomiernie i naprzemiennie w cyklach tygodniowych (stacjonarnie/zdalnie lub zdalnie/stacjonarnie), według obowiązującego planu lekcji.

Zajęcia w klasach IV – VIII będą prowadzone na odległość, zgodnie z tygodniowym planem lekcji.

Zajęcia na odległość będą prowadzone głównie z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym w godz. 7.00 – 17.30.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla uczniów klas I – III, którzy pracują w trybie stacjonarnym.

Zajęcia stacjonarne zorganizowane są z uwzględnieniem aktualnych wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk