Ósmoklasista

Dla klas 8 i innych zainteresowanych przedstawiamy aktualne informacje:

Egzamin 2020/2021:

Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Pismo Biura Edukacji Urzędu M. St. Warszawy do rodziców uczniów klas ósmych ws. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych z dnia 7 maja 2021 r.
Jak wypełnić wniosek w systemie? –  instrukcja dla kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – Biuro Edukacji m. st. Warszawy