Skład Samorządu Uczniowskiego

PRZEWODNICZĄCY – Igor Skwarski, kl. 6a
WICEPRZEWODNICZĄCY – Dominika Pilarska, kl. 8a
CZŁONKOWIE RADYMarta Rutkowska, kl. 6c
                                      Łucja Powałka, kl. 7c
                                       Julia Salamonik, kl. 7d

RZECZNIK PRAW UCZNIA – p. Arkadiusz Pol
Opiekunowie SU – p. Beata Nitkowska, p. Karolina Więckowska – Rogala